De Duizendpoot vzw

Heeft uw tuin een onderhoudsbeurt nodig?

Dienen er kleine herstellingen te gebeuren die door professionelen worden geweigerd omwille van hun geringe omvang?

Indien u voldoet u aan één van onderstaande voorwaarden, kan u beroep doen op onze tuin- en klussendienst :

  • of beschikken over een verhoogde tegemoetkoming

  • of gebruiker zijn van het OCMW

  • of ouder zijn dan 65 jaar

  • of huurder zijn van een woning van een erkend sociaal verhuurkantoor

Onze groendienst werkt in ploegjes van 2 à 4 personen en brengt zelf het nodige materiaal mee. Zij kunnen zelfs uw tuinafval wegbrengen naar het containerpark.

De prijzen variëren van € 14,00 tot € 27,00/uur en de betaling gebeurt via overschrijving.

Prijslijst aan te vragen op ons kantoor.

Tegen Allerheiligen kunnen alle particulieren ook hun grafstenen laten poetsen.